Qué és la T-Mobilitat


QUÈ ÉS LA T-MOBILITAT?TMobilitat: “un nou sistema d’accés i gestió del transport públic”.

Suposa implantar un nou suport per accedir al transport públic però també modificar-ne la tecnologia, les tarifes i la gestió del transport públic. En resum, implica:

Com és posa en marxa la T-Mobilitat?

Què ha passat del 2014 fins ara?

El contracte signat al 2014 preveia iniciar al 2015 la prova pilot, iniciar-ne el desplegament al 2016 i que al 2017 la T-Mobilitat fos el sistema únic de billetatge i pagament. Així doncs, la seva posada en marxa porta un retràs de, mínim, dos anys.

Al març del 2017 es va signar una modificació del contracte signat al 2014. Aquesta modificació intenta tenir un major control de la T-Mobilitat per part de les administracions públiques i suposa una compensació extra de 24M€ a Soc Mobilitat tant pel retràs en la posada en marxa com per modificacions com mantenir la gestió pública de la base de dades dels clients (usuaris), mantenir el control públic en els Centres d’atenció al client i el centre de gestió de la informació del transport i en la comercialització d’una part dels títols del transport. La modificació també inclou que el contracte segueixi durant 15 anys però passa de començar a l’octubre del 2014 al 2016.