T-Mobilitat: Aclarint els comptes


L’origen del contracte de la T-Mobilitat és una licitació d’un contracte de col•laboració públicoprivat signat el 2014. En una fase inicial es van presentar quatre grups interessats, i en van quedar només dos en la darrera fase. Una setmana abans de la licitació, un dels grups es va retirar, i el concurs es va atorgar a l’única UTE que es va presentar, amb Caixabank, Indra, Fujitsu i Marfina (Grup Moventia), les quals van crear l’empresa Soc Mobilitat.Com funciona el contracte?

L’adjudicatària (Soc Mobilitat) inverteix 58 milions d’euros (70 M€ amb IVA) i a canvi té assegurats uns ingressos durant els 15 anys de duració del contracte. Aquests ingressos són una tarifa de gestió d’aproximadament 2 cèntims per validació (actualment hi ha uns 1000 milions de validacions), més un percentatge per la venda de títols, més altres ingressos per publicitat, etc. Això suposa, com a mínim, uns ingressos anuals de 2022 milions d’euros, segons els càlculs que hem pogut fer.I què s’ha pagat fins ara?

El projecte encara no s’ha posat en marxa i porta un endarreriment de més de dos anys. El 2017 es va fer una modificació del contracte per tal que fos l’ATM qui tingués l’exclusiva de l’ús comercial de la base de dades de les usuàries i no l’adjudicatària, i també es van introduir alguns controls públics pel que fa als centres de gestió. Aquesta modificació va suposar pagar a l’adjudicatària 24 milions d’euros, 12 milions d’euros per les modificacions i 12 milions més per endarreriments imputables a l’Administració. Durant el 2018 han continuat els endarreriments, aquest cop per culpa de l’empresa adjudicatària, amb la qual cosa s’ha vist obligada a abonar a l’Administració 0,1 milions d’euros. A més, en tot aquest temps, l’ATM ha gastat més de 9 milions d’euros en licitacions d’estudis i assistències diverses per qüestions relacionades amb la T-Mobilitat