Recursos


Contracte

Annexos

Peticions de transparència realitzades a la ATM

Licitacions

Codi Nom Pressupost Import Adjudicació
C21/2018 Disseny, desenvolupament, implantació, posada en servei, manteniment i evolució de la solució tecnològica per a l'ús de dispositius mòbils NFC a la T-Mobilitat en dos tipus d'ús genèrics: com a nou suport d'usuari sense contacte (SUS NFC) i com terminal d'interacció amb l'usuari (TIU NFC PERSONAL) 2,800,000 € 2,520,000 € SMARTING ENGINEERING, SL
CM1/2018
C-8.4/2018
Revisió i auditoria del projecte constructiu i obres dels locals CAITC del projecte T-mobilitat 9,849.00 € Gabitec Pallejà, SL
CM1/2018
C-8.3/2018
Suport documental unificat de la PRL en la fase de preinstal·lacions del projecte T-mobilitat 8,550 € STUDIOS MEDOS DOS, SL
C50/2017 Assistència a l'ATM per al desenvolupament del model d'informació i oficina tècnica de gestió del grup d'informació del transport del Projecte T-Mobilitat 356,213 € 302,781 € EVERIS SPAIN, SLU
C49/2017 Assistència a l'ATM per a l'oficina tècnica de gestió dels grups de Comunicació, Sistemes Tecnològics ATM i Manteniment del projecte T-Mobilitat 278,933 € 223,146 € DELOITTE CONSULTING, SLU
C48/2017 Assistència a l'ATM per a la gestió del canvi i la posada en servei del Projecte T-Mobilitat 464,140 € 371,312 € DELOITTE CONSULTING, SLU
C33/2017 Assistència tècnia a l'ATM per a la direcció d'obra dels projectes específics d'operadors del projecte T-Mobilitat 840,650 € 664,310 € RPOJECTS & FACILITIES MANAGEMENT, SL
C30/2017 Servei d'enginyeria i assistència tècnica a l'ATM per a la definició, desenvolupament i implementació del projecte específic de bus embarcat (anys 2018, 2019 i 2020) 372,500 € 298,000 € TEKIA INGENIEROS, S.A.
C16/2017 Suport tecnològic per a la posada en servei del projecte T-Mobilitat per als Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 238,750 € 197,600 € BITENDIAN, SL
C13/2017 Assistència tècnica a l'ATM per a la coordinació de seguretat i salut en obra en fase d'execució: fase de desplegment Projecte T-Mobilitat 303,750 € 182,250 € E3 SOLINTEG, SL
C10/2017 Assistència de l'equip de suport a l'ATM de l'Àrea de Barcelona per al desenvolupament del projecte de la T-Mobilitat 2,050,000 € 1,740,375 € SISTEMAS DE INFORMACIÓN TERRITORIAL Y POSICIONAMIENTO, SL
C37/2016 Assistència tècnica per al model de procediment de gestió del sistema de seguretat únic en bitllètica de transport 120,000 € 115,000 € CALMELL, SA
C29/2016 Assistència tècnica a l'ATM per a la definició de les solucions de validació amb el mòbil i amb la targeta financera pel projecte T-Mobilitat 68,000 € 58,500 € IBM GLOBAL SERVICES ESPAÑA, SA
C28/2016 Assistència tècnica a l'ATM per a la definició, desenvolupament i implementació dels models tarifaris, comercial i d'atenció al client 625,000 € 507,000 € PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES DE NEGOCIOS, S
C19/2016 Assistència tècnica a l'ATM de l'àrea de Barcelona per a la redacció del projecte executiu de subministrament i instal·lació de la tecnologia de la T-Mobilitat en les ATMs de Girona, Lleida i Camp de Tarragona i relacions interurbanes no integrades titula 300,000 € 249,480 € UTE: PROJECTES & FACILITIES MANAGEMENT, SL - TEKIA INGENIERIOS, SA
C12/2016 Actualització de l'estudi comparatiu sobre les tarifes del transport públic en diverses àrees metropolitanes europees 22,000 € 17,800 € FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT ILDEFONS CERDÀ
C36/2015 Assistència tècnica a l'ATM per a la Coordinació de Seguretat i Salut en obra en fase d'execució: fase de desplegament projecte T-Mobilitat 190,000 € 69,300 € STUDIOS MEDOS DOS, SL
C18/2015 Assistència tècnica a l'ATM en l'oficina tècnica de coordinació i gestió de la informació del Projecte T-Mobilitat 1,200,000 € 960,000 € DELOITTE CONSULTING, SLU
C17/2015 Assistència tècnica a l'ATM en l'oficina econòmic-financera en el seguiment del Projecte T-Mobilitat 600,000 € 480,000 € DELOITTE, SL
C37/2014 Assistència tècnica a l'ATM per a la definició, desenvolupament i implementació del Centre de Gestió de la Informació del Transport 370,000 € 351,499 € DELOITTE
C35/2014 Assistència tècnica a l'ATM per a la definició, desenvolupament i implementació del Centre d'Atenció al Client 270,000 € 278,800 € PRICE WATERHOUSE
C19/2014 Auditoria dels treballs de licitació de la contractació 49,000 € SANTIAGO MUÑOZ MACHADO
C15/2014 (Documentació no trobada) Estudi comparatiu sobre les tarifes del transport públic en diverses àrees metropolitanes europees 36,000 € 34,000 € FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT ILDEFONS CERDÀ
C13/2014 (Documentació no trobada) Servei extern d'assessorament i acompanyament en les tasques de comunicació del projecte T-Mobilitat 59,000 €
C11/2014 Assistència tècnica a l’ATM en l’estudi de definició del model i processos necessaris per la definició del model tarifari, zonificació i avaluació econòmica per la integració tarifària de tot Catalunyassistència tècnica a l’ATM en l’estudi de definició del model i processos necessarisper la definició del model tarifari, zonificació i avaluació econòmica per la integració tarifària de tot Catalunya 350,000 € 224,000 € PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES DE NEGOCIOS, SL.
C19/2012 Assistència tècnica per a la preparació dels plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives per a la licitació del projecte T-Mobilitat, nou sistema de gestió tarifària a l'RMB, i l'assessorament durant el procés de contractació 198,000 € 158,400 € DELOITTE ADVISORY, S.L.